Welkom bij Autorijschool Spurt

Wij besteden veel aandacht aan het geven van kwalitatief hoogwaardige rijlessen waarbij constant gestreefd wordt naar verbetering van de lesmethoden.

Kenmerkend voor Spurt

Kenmerkend voor onze rijschool:

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 06-17998545

Of u kunt mailen naar: info   autorijschoolspurt.nl

ING bank 6066665

Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg
Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
Gevaar
IJzel of sneeuw
Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
Ongeval
File
Verkeerslichten
Zijwind
Laagvliegende vliegtuigen
Tegenliggers
Vee
Groot wild
Kade of rivieroever
Losliggende stenen
Fietsers en bromfietsers
Voetgangers
Voetgangers-oversteekplaats
Kinderen
Slipgevaar
Rijbaanversmalling links
Rijbaanversmalling rechts
Rijbaanversmalling
Werk in uitvoering
Beweegbare brug
Tram(kruising)
Overweg met twee of meer sporen
Overweg met enkel spoor
Overweg zonder overwegbomen
Overweg met overwegbomen
Verkeersplein
Gevaarlijk kruispunt
Gevaarlijke daling
Steile helling">Steile helling
S-bocht(en), eerst naar links
S-bocht(en), eerst naar rechts
Bocht naar links
Bocht naar rechts
Slecht wegdek
Einde bebouwde kom
Bebouwde kom
Einde onverplicht fietspad
Onverplicht fietspad
Einde fiets/bromfietspad
Fiets/bromfietspad
Einde verplicht fietspad
Verplicht fietspad
Einde Ruiterpad
Ruiterpad
Einde voetpad
Voetpad
Einde erf
Erf
Einde autoweg
Einde autosnelweg
Autosnelweg
Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden
Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
Keerverbod
Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering verkeer uit tegengestelde richting
Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
Einde parkeerschijf-zone
Parkeerschijf-zone
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven.
Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen
Gehandicaptenparkeerplaats
Taxistandplaats
Parkeergelegenheid
Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
Verbod stil te staan
Parkeerverbod
Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
Verkeersplein; verplichte rijrichting
Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen">Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voetgangers
Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
Gesloten voor alle motorvoertuigen
Gesloten voor motorfietsen
Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagens
Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.
Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u
Gesloten voor vrachtauto's
Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
Inrijden toegestaan
Eenrichtingsweg
Eenrichtingsweg
Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
Stop ; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Voorrangskruispunt Zijweg rechts
Voorrangskruispunt Zijweg links
Voorrangskruispunt
Einde voorrangsweg
Voorrangsweg
Einde Adviessnelheid
Adviessnelheid
Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
Einde Maximumsnelheid
Maximumsnelheid

webdesign: martinreedijk.nl